DİKSİYON KURSU

ATÖLYE SÜRESİ : 8 Hafta

GÜN VE SAATLER : Katılımcıların isteklerine göre belirlenir.

KATILIMCI SAYISI : 3-4

390.00 TL

KATILIM BEDELİ

EĞİTİM İÇERİKLERİ VE KURS FİYATI

“Güzel ve etkili konuşma” kursu

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Burcu Balcı (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü)

Kurs saati: Haftada iki gün üç saat, toplamda 48 saat

Kursun süresi: 8 hafta (iki ay)

 

Kurs programı:

 

1.Hafta “güzel ve etkili konuşma” kursunun önemi hakkında kursiyerlerin bilgilendirilmesi, kursun amacının, programının ve önerilen kaynakların kursiyerlere aktarılması. Konuşmanın üç önemli ögesinden biri olan “artikülasyon” konusunun anlatılması ve konuyla ilgili egzersizlerin yapılması

2.Hafta beden dili, beden dilinin kullanımı, renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri, topluluk önünde konuşma

3.Hafta konuşmanın 3 temel ögesinden ikincisi olan “solunum” konusunun anlatılması ve solunum egzersizlerinin yapılması. Konuşmanın üçüncü ögesi “ses” konusunun anlatılması ve konuyla bağlantılı olarak egzersizlerin yapılması

4.Hafta Türkçe'de ünlü harfler ve ünsüz harflerin fonetiği ve metin çalışmaları. Türkçede ulama özelliği ve ulama ile ilgili çalışmaları

5.Hafta kursiyerlerin sunumu.

6.Hafta Türkçe'de daralma özelliğinin anlatılması ve metin çalışmaları. Türkçede vurgu konusunun anlatılması ve metin çalışmaları

7.Hafta söz noktalaması konusunun anlatılması

8.Hafta kursiyerlerin ikinci sunumları

 

Derslerde yapılacak diğer çalışmalar:

 • Solunum çalışmaları
 • Artikülasyon çalışmaları
 • Haber ve program metni çalışmaları
 • Doğaçlama konuşma çalışmaları
 • Etkili sunum teknikleri çalışmaları

 

Kurs kapsamındaki konular:

 • Güzel ve etkili konuşmanın önemi
 • Konuşmanın ögeleri
 • Dinleyici ve dinleyici türleri
 • Topluluk önünde konuşma korkusu
 • Beden dilinin kullanımı
 • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri
 • Konuşma öncesi hazırlıklar ve konuşma sürecinde dikkat edilmesi gereken kurallar
 • Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma çalışmaları
 • Diyaframla solunum tekniklerinin geliştirilmesi
 • Artikülasyon sorunları ve tekerleme çalışmaları
 • Sesin etkili kullanımı ve entonasyon
 • Türkçede ünlü harflerin özellikleri ve kullanım yanlışlıkları
 • Türkçede ünsüz harflerin özellikleri
 • Türkçede daralma özelliğinin fonetikteki pratiği
 • Türkçede ulama özelliğinin fonetikteki pratiği
 • Söz noktalamasının kullanımı
 • Türkçede vurgu
 • Türkçede yaygın olarak yanlış kullanılan kelimeler
 • Metin çalışmalarının (haber metni, program metni, şiirler…v.d.) uygulanması
 • Topluluk önünde sunum çalışmaları